renovareEntreprenöriella ägare

Renovare är ett entreprenöriellt investmentbolag med expertis inom digitalisering, försäljning, marknadsföring, affärsjuridik och HR.

Vilka är vi

Vi är två entreprenöriella grundare med kompletterande kompetens och erfarenheter som jobbat ihop i flera bolag under en längre tid. Med stor erfarenhet från att digitalisera, bygga och driva bolag kan vi ta rollen som entreprenöriella och aktiva ägare. Inom ramen får vår expertis finns marknadsföring, försäljning, HR, affärsjuridik och digitala affärsprocesser

Vad gör vi

Renovare startar nya bolag eller förvärvar hela eller majoriteten i ägarledda småbolag. Vi arbetar aktivt i bolagen genom styrelsearbete och projekt. Där tar vi ett grepp kring digitalisering av interna processer, försäljning, marknadsföring, HR/ rekrytering samt affärsjuridik. Vi ger entreprenören möjlighet att casha ut en mindre del och samtidigt få vara med på tillväxtresa med minskad personlig risk.

Vad söker vi

Vi söker mindre bolag med en omsättning om 1-20 mkr. Bolagen vi söker får gärna verka i en fragmenterad bransch med många mindre aktörer. Det ska finnas en befintlig organisation med personal som kan tänkas jobba kvar vid ett ägarskifte. Vårt mål är att bygga bolaget till en omsättning om +70 mkr.

 

fokusVad vi gör?

Vi investerar i bolag med målet att förnya, förstärka och förbättra dessa. Tillsammans med bolagets ledning tar vi fram, implementerar och följer upp strategier kontinuerligt.

Ägarmodell

 • Renovare startar nya bolag alternativt förvärvar hela eller en andelar i befintliga bolag, från 50% upp till 100%.
 • VD och nyckelpersoner stannar kvar under minst en övergångsperiod, gärna längre.
 • Vi tar fram en strategi och affärsplan för bolagets kommande år, där målet är att ta bolaget till en omsättning om +70 mkr.

Vår verktygslåda

 • Digital marknadsföring – SEM, SEO, konverteringsoptimering, inbound marketing, know how, leverantörsnätverk, struktur, rapportering och löpande optimering.
 • Försäljning – målstyrning, säljstruktur och strategi, rekrytering samt paketering av bolagets produkt/tjänst.
 • Digitalisering interna processer – automatisering av interna processer som offerering, fakturering, lönehantering m.m.
 • HR – coaching av nyckelpersoner, rekrytering, intervjuer, referenstagning, anställningsavtal m.m.
 • Juridik – arbetsrätt, affärsjuridik, regelefterlevnad, GDPR m.m.

Arbetssätt

 • Styrelsearbete – aktivt styrelsearbete där Renovares team ingår. Även externa ledamöter kommer vid behov att rekryteras. Vi jobbar med en tydlig ägaragenda, långsiktiga mål och bygger ett effektivt styrelsearbete anpassat efter bolagets behov.
 • Stort fokus på att bygga effektiva, skalbara och automatiserade processer i bolagen.
 • Vi adderar digital marknadsföring, säljstrategi, målstyrning och HR-support till bolagets operativa ledning.
 • Driver operativa projekt och agerar support till det operationella teamet mellan styrelsemöten, genom bland annat coaching av nyckelpersoner.

Teamet

Yvonne Berglund

Yvonne är en affärsjurist och numera investerare med bakgrund från såväl offentlig som privat sektor. Hon är med i flera styrelser och undervisar även i arbetsrätt och avtalsrätt. Yvonne har stor erfarenhet av affärsjuridik och organisationsfrågor.

 

Dan Lainio

Dan är en entreprenör med stor fokus på digitala affärsmodeller. Han har jobbat mycket med digital försäljning, affärsutveckling, processutveckling och coaching. Dan innehar flertalet styrelseuppdrag och har stor erfarenhet från att driva och bygga bolag från grunden.

missionförnya, förbättra, förstärka

Vi är en långsiktig ägare i bolagen vi investerar i. Med oss har vi ett stort nätverk av experter inom olika branscher och industrier. Allt jobb vi gör går ut på att kontinuerligt förnya, förbättra och förstärka bolagen vi engagerar oss i. Som verktyg för att hantera omställning i bolag utgår vi från digitalisering, juridik, HR och bolagsstrategi.

Kontakta oss

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer om oss, söker partnerskap eller vill bolla bolagsbyggande och strategier för SME-bolag!